Transfer innowacji w sektorze medycznym z klinik do firm
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Magyar

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Misją Szpitala jest diagnozowanie i leczenie poprzez świadczenie usług medycznych według najwyższych standardów światowych, nie ustając w dbałości o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania pacjentów. Szpital oferuje szeroki zakres świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii, chirurgii serca, naczyń i transplantologii, chorób płuc i chirurgii klatki piersiowej, oraz chorób zakaźnych i infekcyjnych u dorosłych i dzieci, wykorzystując najbardziej zaawansowane techniki diagnostyczne i leczenie interwencyjne. 

Szpital współpracuje z instytucjami państwowymi, regionalnymi, lokalnymi oraz ośrodkami akademickimi. We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Szpitalu wykonywane są badania naukowe i kliniczne oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów. Szpital współpracuje również z firmami zewnętrznymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II mieści się w historycznym mieście Krakowie, położonym nad rzeką Wisłą, w województwie małopolskim na południu Polski. Jest to największy ośrodek leczenia chorób serca i płuc w Polsce. Jako jeden z najlepiej wyposażonych szpitali, zatrudniających doskonale wykwalifikowaną kadrę medyczną dysponuje 526 łóżkami. W 2009 r. liczba hospitalizowanych pacjentów wyniosła ponad 22 000, zaś liczba porad i konsultacji ambulatoryjnych ponad 90 000. Lekarze pracujący w Szpitalu im. Jana Pawła II biorą udział w badaniach klinicznych nowych leków oraz medycznych środków leczniczych. Nie ustają również wysiłki zmierzające do wprowadzenia jednolitej koncepcji centrum zdrowia. Ze względu na konieczność tworzenia infrastruktury badawczej działalność Szpitala obejmuje wykorzystanie danych medycznych w celach naukowych oraz transfer technologii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjenta, Szpital oferuje szeroki zakres programów opieki medycznej i zdrowotnej w ramach hospitalizacji lub konsultacji ambulatoryjnych. Implementacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przyczyniła się do wprowadzenia istotnych zmian w strukturze Szpitala, zwiększając efektywność pracy.

Szpital zatrudnia doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę: 282 lekarzy, w tym profesorów, docentów, doktorów, około 600 pielęgniarek, 100 techników analityki, farmacji, radiologii, elektrokardiologii i rehabilitacji, pracujących w 14 oddziałach opieki dziennej i całodobowej (w tym w 4 klinicznych) oraz 40 pracowniach specjalistycznych.

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Biuro Projektów Międzynarodowych
Ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków, Polska

Kontakt: Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
Tel.: +48 12 614 25 85
Fax: +48 12 614 35 57
E-mail: a.piwowarczyk-bargiel@szpitaljp2.krakow.pl
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/